Tropicana slim - 100g

Mã vạch: 0749921202055 (EAN / EAN-13) 749921202055 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 100g

Thương hiệu: tropicana slim

Thể loại: en:Sweeteners

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:With chromium

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Ingredients: Sorbitol, Erythritol, Sucralose (ADI: 15 mg/kg body weight/day), Acesulfame-K (ADI: 15 mg/kg body weight/day), Corn Powder and Chromium Picolinate.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Chất phụ gia:
Khoáng chất bổ sung:

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0 g Fat trong số lượng thấp
0 g Sugars trong số lượng thấp
0 g Salt trong số lượng thấp

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 0 kcal
Energy 0 kj
(0 kcal)
Fat 0 g
Carbohydrates 2 g
- Sugars 0 g
Proteins 0 g
Salt 0 g
Sodium 0 g
Chromium-picolinate 15 µg
Sorbitol-erythritol 2 g

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.