gg - uu - hu

Mã vạch: 6009836900113 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: hu

Thương hiệu: Uu

Thể loại: es:yy

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần (Tiếng Tây Ban Nha)

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
uu

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

lượng cao68 g Fat trong lượng cao
lượng cao69 g Saturated fat trong lượng cao
lượng cao17 g Sugars trong lượng cao
lượng cao47 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 56g


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (56g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 67 kcal 37.5 kcal
Energy 280 kj
(67 kcal)
157 kj
(37 kcal)
Fat 68 g 38,1 g
- Saturated fat 69 g 38,6 g
Carbohydrates 70 g 39,2 g
- Sugars 17 g 9,52 g
Fibers 44 g 24,6 g
Proteins 45 g 25,2 g
Salt 47 g 26,3 g
Sodium 18,8 g 10,5 g
Alcohol 48 % vol 48 % vol
Nutrition score - France 18 18
Nutri-Score D D

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.