SATAY SAUCE - Thai -Choice - 230g

Mã vạch: 8851978808158 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Tên thường gặp: Sauce type orientale

Số lượng: 230g

Bao bì: Bocal, Verre

Thương hiệu: Thai -Choice

Thể loại: Groceries, Sauces, fr:Préparation orientale

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: No preservatives, fr:Aucune

Nguồn gốc của các thành phần: Vietnam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Vietnam

Mã EMB: RCO1/123

Liên kết với các trang sản phẩm trên trang web chính thức của nhà sản xuất: http://www.thai-choice.com

Cửa hàng: carrefour market

Các quốc gia bán: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
eau, lait de coco 27%, pâte de curry masamam 7,05% (huile de soja, piment rouge séché, sel, échalote, ail, graines de coriandre, galanga, citronnelle, cardamone, cumin, muscade, cannelle, combava), poudre d'arachide 6.1%, graines de sésame blanches, huile de soja, pâte de tamarin, épaississant: amidon de tapioca modifié (E1442), sel, cumin en poudre, poudre de coriandre, poudre de cardamone, poudre de curry (piment en poudre, sel, huile de soja, fenouil), régulateur d'acidité: acide citrique (E330).

Trace: Peanuts, Sesame seeds, Soybeans

Chất phụ gia:

Nhóm NOVA

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

số lượng vừa phải6.67 g Fat trong số lượng vừa phải
số lượng vừa phải3.33 g Saturated fat trong số lượng vừa phải
lượng cao13.3 g Sugars trong lượng cao
lượng cao2.37 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 15 g


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (15 g)
Energy (kJ) 840 kj126 kj
Energy (kcal) ??
Energy 840 kj
(201 kcal)
126 kj
(30 kcal)
Fat 6,67 g1 g
- Saturated fat 3,33 g0,5 g
- Trans fat 0 g0 g
- Cholesterol 0 mg0 mg
Carbohydrates 26,7 g4 g
- Sugars 13,3 g2 g
Fibers 0 g0 g
Proteins < 6,67 g< 1 g
Salt 2,37 g0,356 g
Sodium 0,948 g0,142 g
Nutrition score - France 17 17
Nutri-Score DD

Sản phẩm thêm vào qua biniou66.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.