volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close
arrow_upward

SATAY SAUCE - Thai -Choice - 230g

SATAY SAUCE - Thai -Choice - 230g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8851978808158 (EAN / EAN-13)

Tên thường gặp: Sauce type orientale

Số lượng: 230g

Bao bì: en:Glass, en:Jar

Thương hiệu: Thai -Choice

Thể loại: en:Condiments, en:Sauces, en:groceries, fr:Préparation orientale

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No preservatives, fr:Aucune

Nguồn gốc của các thành phần: Việt Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Vietnam

Mã xác định nguồn gốc: RCO1/123

Cửa hàng: carrefour market

Các quốc gia bán: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  35 thành phần


  Tiếng Pháp: eau, lait de coco 27%, pâte de curry masamam 7,05% (huile de soja, piment rouge séché, sel, échalote, ail, graines de coriandre, galanga, citronnelle, cardamone, cumin, muscade, cannelle, combava), poudre d'arachide 6.1%, graines de sésame blanches, huile de soja, pâte de tamarin, épaississant: amidon de tapioca modifié (E1442), sel, cumin en poudre, poudre de coriandre, poudre de cardamone, poudre de curry (piment en poudre, sel, huile de soja, fenouil), régulateur d'acidité: acide citrique (E330).
  Chất gây dị ứng: en:Soybeans
  Dấu vết: en:Peanuts, en:Sesame seeds, en:Soybeans

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E1442
  • Thành phần: Thickener

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E1442


  Hydroxypropyl distarch phosphate: Hydroxypropyl distarch phosphate -HDP- is a modified resistant starch. It is currently used as a food additive -INS number 1442-. It is approved for use in the European Union -listed as E1442-, the United States, Australia, Taiwan, and New Zealand.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E330 - Axít citric


  Citric acid: Citric acid is a weak organic acid that has the chemical formula C6H8O7. It occurs naturally in citrus fruits. In biochemistry, it is an intermediate in the citric acid cycle, which occurs in the metabolism of all aerobic organisms. More than a million tons of citric acid are manufactured every year. It is used widely as an acidifier, as a flavoring and chelating agent.A citrate is a derivative of citric acid; that is, the salts, esters, and the polyatomic anion found in solution. An example of the former, a salt is trisodium citrate; an ester is triethyl citrate. When part of a salt, the formula of the citrate ion is written as C6H5O3−7 or C3H5O-COO-3−3.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil free


  Không có thành phần chứa dầu cọ

  Thành phần không xác định: fr:pate-de-curry-masamam, fr:graines-de-sesame-blanches, fr:pate-de-tamarin

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: fr:pate-de-curry-masamam, fr:graines-de-sesame-blanches, fr:pate-de-tamarin

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: fr:pate-de-curry-masamam, fr:graines-de-sesame-blanches, fr:pate-de-tamarin

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  eau, lait de coco 27%, pâte de curry masamam 7.05% (huile de soja, piment rouge, sel, échalote, ail, graines de coriandre, galanga, citronnelle, cardamone, cumin, muscade, cannelle, combava), arachide 6.1%, graines de sésame blanches, huile de soja, pâte de tamarin, épaississant (amidon de tapioca modifié (e1442)), sel, cumin, coriandre, cardamone, curry (piment, sel, huile de soja, fenouil), régulateur d'acidité (acide citrique (e330))
  1. eau -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 27 - percent_max: 59.85
  2. lait de coco -> en:coconut-milk - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 27 - percent: 27 - percent_max: 27
  3. pâte de curry masamam -> fr:pate-de-curry-masamam - percent_min: 7.05 - percent: 7.05 - percent_max: 7.05
   1. huile de soja -> en:soya-oil - vegan: yes - vegetarian: yes - from_palm_oil: no - percent_min: 0.542307692307692 - percent_max: 7.05
   2. piment rouge -> en:red-chili-pepper - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.525
   3. sel -> en:salt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 2.35
   4. échalote -> en:shallot - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 1.7625
   5. ail -> en:garlic - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 1.41
   6. graines de coriandre -> en:coriander-seed - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 1.175
   7. galanga -> en:galangal - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 1.00714285714286
   8. citronnelle -> en:lemongrass - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.88125
   9. cardamone -> en:cardamom - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.783333333333333
   10. cumin -> en:cumin - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.705
   11. muscade -> en:nutmeg - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.640909090909091
   12. cannelle -> en:cinnamon - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.640909090909091
   13. combava -> en:kaffir-lime - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.542307692307692
  4. arachide -> en:peanut - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 6.1 - percent: 6.1 - percent_max: 6.1
  5. graines de sésame blanches -> fr:graines-de-sesame-blanches - percent_min: 0 - percent_max: 6.1
  6. huile de soja -> en:soya-oil - vegan: yes - vegetarian: yes - from_palm_oil: no - percent_min: 0 - percent_max: 6.1
  7. pâte de tamarin -> fr:pate-de-tamarin - percent_min: 0 - percent_max: 6.1
  8. épaississant -> en:thickener - percent_min: 0 - percent_max: 6.1
   1. amidon de tapioca modifié -> en:modified-tapioca-starch - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 6.1
    1. e1442 -> en:e1442 - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 6.1
  9. sel -> en:salt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 5.7
  10. cumin -> en:cumin - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 4.9875
  11. coriandre -> en:coriander - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 4.43333333333333
  12. cardamone -> en:cardamom - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.99
  13. curry -> en:curry - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.62727272727273
   1. piment -> en:chili-pepper - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.62727272727273
   2. sel -> en:salt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 1.81363636363636
   3. huile de soja -> en:soya-oil - vegan: yes - vegetarian: yes - from_palm_oil: no - percent_min: 0 - percent_max: 1.20909090909091
   4. fenouil -> en:fennel - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 0.906818181818182
  14. régulateur d'acidité -> en:acidity-regulator - percent_min: 0 - percent_max: 3.325
   1. acide citrique -> en:e330 - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.325
    1. e330 -> en:e330 - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.325

Dinh dưỡng

 • icon

  Chất lượng dinh dưỡng kém


  ⚠️ Cảnh báo: lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, thông tin được ước tính từ danh sách các thành phần: 33

  Sản phẩm này không được coi là một loại nước giải khát khi tính điểm Nutri-Score.

  Điểm cộng: 0

  • Chất đạm: 4 / 5 (giá trị: 6.67, giá trị làm tròn: 6.67)
  • Chất xơ: 0 / 5 (giá trị: 0, giá trị làm tròn: 0)
  • Trái cây, rau, quả hạch và dầu colza / quả óc chó / dầu ô liu: 0 / 5 (giá trị: 33.1, giá trị làm tròn: 33.1)

  Điểm trừ: 17

  • Năng lượng: 2 / 10 (giá trị: 840, giá trị làm tròn: 840)
  • Đường: 2 / 10 (giá trị: 13.3, giá trị làm tròn: 13.3)
  • Chất béo bão hòa: 3 / 10 (giá trị: 3.33, giá trị làm tròn: 3.3)
  • Natri: 10 / 10 (giá trị: 948, giá trị làm tròn: 948)

  Điểm cho protein không được tính vì điểm trừ lớn hơn hoặc bằng 11.

  Điểm dinh dưỡng: 17 (17 - 0)

  Điểm dinh dưỡng: D

 • icon

  Đường trong lượng cao (13.3%)


  Những điều bạn cần biết
  • Tiêu thụ nhiều đường có thể gây tăng cân và sâu răng. Nó cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch.

  Gợi ý: Hạn chế tiêu thụ đường và đồ uống có đường
  • Đồ uống có đường (như nước ngọt, đồ uống trái cây, nước hoa quả và mật hoa) nên hạn chế hết mức có thể (không quá 1 ly mỗi ngày).
  • Chọn các sản phẩm có hàm lượng đường thấp hơn và giảm tiêu thụ các sản phẩm có thêm đường.
 • icon

  Muối ăn trong lượng cao (2.37%)


  Những điều bạn cần biết
  • Tiêu thụ nhiều muối (hoặc natri) có thể làm tăng huyết áp, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.
  • Nhiều người bị huyết áp cao nhưng không thể nhận biết bệnh, vì thường không có triệu chứng.
  • Hầu hết mọi người tiêu thụ quá nhiều muối (trung bình từ 9 đến 12 gam mỗi ngày), khoảng gấp đôi mức tối đa được khuyến nghị.

  Gợi ý: Hạn chế ăn muối và đồ ăn nhiều muối
  • Giảm lượng muối sử dụng khi nấu ăn, và không dùng thêm muối khi ở trên bàn ăn.
  • Hạn chế ăn đồ ăn vặt có muối và chọn các sản phẩm có hàm lượng muối thấp hơn.

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Đã bán
  mỗi khẩu (serving)
  Năng lượng 840 kj
  (201 kcal)
  126 kj
  (30 kcal)
  Chất béo 6,67 g 1 g
  Saturated fat 3,33 g 0,5 g
  Chất béo chuyển hóa 0 g 0 g
  Cholesterol 0 mg 0 mg
  Carbohydrates 26,7 g 4 g
  Đường 13,3 g 2 g
  Fiber 0 g 0 g
  Protein < 6,67 g < 1 g
  Muối ăn 2,37 g 0,356 g
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 33,1 % 33,1 %
Kích thước phục vụ: serving

Môi trường

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua biniou66
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi roboto-app, teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.