SATAY SAUCE - Thai -Choice - 230g

Mã vạch: 8851978808158 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Tên thường gặp: Sauce type orientale

Số lượng: 230g

Bao bì: Bocal, Verre

Thương hiệu: Thai -Choice

Thể loại: en:Groceries, en:Sauces, fr:Préparation orientale

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:No preservatives, fr:Aucune

Nguồn gốc của các thành phần: Việt Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Vietnam

EMB code: RCO1/123

Cửa hàng: carrefour market

Các quốc gia bán: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
eau, lait de coco 27%, pâte de curry masamam 7,05% (huile de soja, piment rouge séché, sel, échalote, ail, graines de coriandre, galanga, citronnelle, cardamone, cumin, muscade, cannelle, combava), poudre d'arachide 6.1%, graines de sésame blanches, huile de soja, pâte de tamarin, épaississant: amidon de tapioca modifié (E1442), sel, cumin en poudre, poudre de coriandre, poudre de cardamone, poudre de curry (piment en poudre, sel, huile de soja, fenouil), régulateur d'acidité: acide citrique (E330).

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Soybeans

Trace: en:Peanuts, en:Sesame seeds, en:Soybeans

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Chất phụ gia:

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

6.67 g Fat trong số lượng vừa phải
3.33 g Saturated fat trong số lượng vừa phải
13.3 g Sugars trong lượng cao
2.37 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: serving


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (serving)
Energy (kJ) 840 kj 126 kj
Energy (kcal) ? ?
Energy 840 kj
(201 kcal)
126 kj
(30 kcal)
Fat 6,67 g 1 g
- Saturated fat 3,33 g 0,5 g
- Trans fat 0 g 0 g
- Cholesterol 0 mg 0 mg
Carbohydrates 26,7 g 4 g
- Sugars 13,3 g 2 g
Fibers 0 g 0 g
Proteins < 6,67 g < 1 g
Salt 2,37 g 0,356 g
Sodium 0,948 g 0,142 g
Nutrition score - France 17 17
Nutri-Score D D

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Jar en:Glass

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua biniou66
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.