Aquafina

Mã vạch: 8934588063053 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
AQUAFINA AGUARINA la nydc uong tinh khét duoc xu qua he thong thám thau nguoc và Ozon thath trung bang tia cuctim San xuat bai Cong ty TNHH Nudc Gai Khat Suntory PepsiCo Viet Nam Cao óc Sheraton, só 88 duding Dong Khoi,QuanlThanh pho HoCh Minh Viet NamCham sóc khách hang:19001220 Theo bán quyén cuaPepsiCo Inc.700 Anderson Q.Hilroad, Purchase, New York 10577,USA Phuhop vdi tiêu chuán Nuocuóng aia ToChic Suc Khoe The Gioi Xem NSX, HSD o than chai HSD la 2 nám ké tungay san xuát Bao quan ndi sach se, khio mát, tránhnáng tránh mimanh va tránh hoá chát. Cothé su dung ngay, danh cho moi doituong GIN S6 2219/2014/ATTP-TNCB NUOC UONG DONG CHAI CR 8 934588 063053 NTApipeud

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The category of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 0 kcal
Energy 0 kj
(0 kcal)
Fat 0 g
- Saturated fat 0 g
Carbohydrates 0 g
- Sugars 0 g
Proteins 0 g
Salt 0 g
Sodium 0 g

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.U0pwZVNMOEZ2T1VEeTlzU3poTHUwZGtzK0llcWZWeWFLTzRzSVE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.