Sting - Pepsi - 33 cl

Mã vạch: 8934588232220 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 33 cl

Thương hiệu: Pepsi

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Nuoc bão hòa CO2, duong mia, duong HFCS, chat dieu chinh do axit (330, 331i) h hphuromg dau trnhiên và tong hap,honhappremixtaurine (200mg/Lcaffeine (190 mg/L), nositol (30 mg/L,các Vitamin: B3 (10 mg/L), B6 (2 mg/L), B12 (0,9 pg/L), chat chong oxy hoa(452i,385), chất bảo quán (202, 211), mau tong hop (allura red AC 129), bột chiet xuat nhân sâm. Yem NCY Hn Al n 10 4 1A

Phân tích thành phần:
en:Palm oil content unknown en:Vegan status unknown en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ Danh mục của sản phẩm phải được xác định để tính Điểm Dinh Dưỡng.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

Kích thước phục vụ: 33 cl


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (33 cl)
Năng lượng 311 kj
(74 kcal)
1.030 kj
(245 kcal)
Chất béo 0 g 0 g
Saturated fat 0 g 0 g
Carbohydrates 19,515 g 64,4 g
Đường 19,515 g 64,4 g
Fiber ? ?
Protein 0 g 0 g
Muối ăn ? ?
Vitamin B3 3,3 mg 10,9 mg
Vitamin B6 0,66 mg 2,18 mg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,3 µg 0,99 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % 0 %

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua deogracia
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvln1KU4DHiwzUGUz6t2iHydqCK4PiWsxO_pegP6s.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.