Sting - Pepsi - 33 cl

Mã vạch: 8934588232220 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 33 cl

Thương hiệu: Pepsi

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Nuoc bão hòa CO2, duong mia, duong HFCS, chat dieu chinh do axit (330, 331i) h hphuromg dau trnhiên và tong hap,honhappremixtaurine (200mg/Lcaffeine (190 mg/L), nositol (30 mg/L,các Vitamin: B3 (10 mg/L), B6 (2 mg/L), B12 (0,9 pg/L), chat chong oxy hoa(452i,385), chất bảo quán (202, 211), mau tong hop (allura red AC 129), bột chiet xuat nhân sâm. Yem NCY Hn Al n 10 4 1A

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Kích thước phục vụ: 33 cl


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (33 cl)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 74.242424242424 kcal 245 kcal
Energy 311 kj
(74 kcal)
1.030 kj
(245 kcal)
Fat 0 g 0 g
- Saturated fat 0 g 0 g
Carbohydrates 19,515 g 64,4 g
- Sugars 19,515 g 64,4 g
Proteins 0 g 0 g
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) 3,3 mg 10,9 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,66 mg 2,18 mg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,3 µg 0,99 µg

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua deogracia
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvln1KU4DHiwzUGUz6t2iHydqCK4PiWsxO_pegP6s.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.