volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close
arrow_upward

Alpha - Vinamilk - 900g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8934673736916 (EAN / EAN-13)

Số lượng: 900g

Bao bì: en:Can

Thương hiệu: Vinamilk, Dielac

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: fr:Entrepreneurs + Engagés

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  36 thành phần


  Sua bot, maltodextrin, cha eo sua, dav thjc vật, lact whey,i tan Tuin, chát nhu hóa (lecithin dau nành), colastrum, các khong chát (kali ctrat st suffat em sulfat, dong sulfat, mangan sulfat, kali iodid, natri selenit), các vitamin Inati ascorbat, cholin, PP, E, calci D-pantothenat, B1, A, B6, B2, acid folic, K1, itin, D3 B12), ARA, DHA ti dau cá, taurin, myo-inositol, L-Carnitin, chat chóng oy hoa hin hap tocopherol tu nhiên, ascorbyl palmitat), lutein.

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E161b - Lutein

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: Sua-bot, Maltodextrin, Cha-eo-sua, Dav-thjc-vật, Lact-whey, I-tan-tuin, Chát-nhu-hóa, Lecithin-dau-nành, Colastrum, Các-khong-chát, Kali-ctrat-st-suffat-em-sulfat, Dong-sulfat, Kali-iodid, Các-vitamin-inati-ascorbat, Cholin, Pp, E, Calci-d-pantothenat, B1, A, B6, B2, Acid-folic, Phytomenadione, Itin, D3-b12, Ara, Dha-ti-dau-cá, Taurin, Myo-inositol, L-carnitin, Chat-chóng-oy-hoa-hin-hap-tocopherol-tu-nhiên, Ascorbyl-palmitat

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: Sua-bot, Maltodextrin, Cha-eo-sua, Dav-thjc-vật, Lact-whey, I-tan-tuin, Chát-nhu-hóa, Lecithin-dau-nành, Colastrum, Các-khong-chát, Kali-ctrat-st-suffat-em-sulfat, Dong-sulfat, Mangan sulfat, Kali-iodid, Natri selenit, Các-vitamin-inati-ascorbat, Cholin, Pp, E, Calci-d-pantothenat, B1, A, B6, B2, Acid-folic, Phytomenadione, Itin, D3-b12, Ara, Dha-ti-dau-cá, Taurin, Myo-inositol, L-carnitin, Chat-chóng-oy-hoa-hin-hap-tocopherol-tu-nhiên, Ascorbyl-palmitat

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: Sua-bot, Maltodextrin, Cha-eo-sua, Dav-thjc-vật, Lact-whey, I-tan-tuin, Chát-nhu-hóa, Lecithin-dau-nành, Colastrum, Các-khong-chát, Kali-ctrat-st-suffat-em-sulfat, Dong-sulfat, Mangan sulfat, Kali-iodid, Natri selenit, Các-vitamin-inati-ascorbat, Cholin, Pp, E, Calci-d-pantothenat, B1, A, B6, B2, Acid-folic, Phytomenadione, Itin, D3-b12, Ara, Dha-ti-dau-cá, Taurin, Myo-inositol, L-carnitin, Chat-chóng-oy-hoa-hin-hap-tocopherol-tu-nhiên, Ascorbyl-palmitat

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  Sua bot, maltodextrin, cha eo sua, dav thjc vật, lact whey, i tan Tuin, chát nhu hóa (lecithin dau nành), colastrum, các khong chát (kali ctrat st suffat em sulfat, dong sulfat, mangan sulfat, kali iodid, natri selenit), các vitamin Inati ascorbat, cholin, PP, E, calci D-pantothenat, B1, A, B6, B2, acid folic, K1, itin, D3 B12, ARA, DHA ti dau cá, taurin, myo-inositol, L-Carnitin, chat chóng oy hoa hin hap tocopherol tu nhiên, ascorbyl palmitat, lutein
  1. Sua bot -> vi:sua-bot - percent_min: 3.33333333333333 - percent_max: 100
  2. maltodextrin -> vi:maltodextrin - percent_min: 0 - percent_max: 50
  3. cha eo sua -> vi:cha-eo-sua - percent_min: 0 - percent_max: 33.3333333333333
  4. dav thjc vật -> vi:dav-thjc-vật - percent_min: 0 - percent_max: 25
  5. lact whey -> vi:lact-whey - percent_min: 0 - percent_max: 20
  6. i tan Tuin -> vi:i-tan-tuin - percent_min: 0 - percent_max: 16.6666666666667
  7. chát nhu hóa -> vi:chát-nhu-hóa - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
   1. lecithin dau nành -> vi:lecithin-dau-nành - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
  8. colastrum -> vi:colastrum - percent_min: 0 - percent_max: 12.5
  9. các khong chát -> vi:các-khong-chát - percent_min: 0 - percent_max: 11.1111111111111
   1. kali ctrat st suffat em sulfat -> vi:kali-ctrat-st-suffat-em-sulfat - percent_min: 0 - percent_max: 11.1111111111111
   2. dong sulfat -> vi:dong-sulfat - percent_min: 0 - percent_max: 5.55555555555556
   3. mangan sulfat -> en:manganese-sulfate - percent_min: 0 - percent_max: 3.7037037037037
   4. kali iodid -> vi:kali-iodid - percent_min: 0 - percent_max: 2.77777777777778
   5. natri selenit -> en:sodium-selenite - percent_min: 0 - percent_max: 2.22222222222222
  10. các vitamin Inati ascorbat -> vi:các-vitamin-inati-ascorbat - percent_min: 0 - percent_max: 10
  11. cholin -> vi:cholin - percent_min: 0 - percent_max: 9.09090909090909
  12. PP -> vi:pp - percent_min: 0 - percent_max: 8.33333333333333
  13. E -> vi:e - percent_min: 0 - percent_max: 7.69230769230769
  14. calci D-pantothenat -> vi:calci-d-pantothenat - percent_min: 0 - percent_max: 7.14285714285714
  15. B1 -> vi:b1 - percent_min: 0 - percent_max: 6.66666666666667
  16. A -> vi:a - percent_min: 0 - percent_max: 6.25
  17. B6 -> vi:b6 - percent_min: 0 - percent_max: 5.88235294117647
  18. B2 -> vi:b2 - percent_min: 0 - percent_max: 5.55555555555556
  19. acid folic -> vi:acid-folic - percent_min: 0 - percent_max: 5.26315789473684
  20. K1 -> vi:k1 - percent_min: 0 - percent_max: 5
  21. itin -> vi:itin - percent_min: 0 - percent_max: 4.76190476190476
  22. D3 B12 -> vi:d3-b12 - percent_min: 0 - percent_max: 4.54545454545455
  23. ARA -> vi:ara - percent_min: 0 - percent_max: 4.34782608695652
  24. DHA ti dau cá -> vi:dha-ti-dau-cá - percent_min: 0 - percent_max: 4.16666666666667
  25. taurin -> vi:taurin - percent_min: 0 - percent_max: 4
  26. myo-inositol -> vi:myo-inositol - percent_min: 0 - percent_max: 3.84615384615385
  27. L-Carnitin -> vi:l-carnitin - percent_min: 0 - percent_max: 3.7037037037037
  28. chat chóng oy hoa hin hap tocopherol tu nhiên -> vi:chat-chóng-oy-hoa-hin-hap-tocopherol-tu-nhiên - percent_min: 0 - percent_max: 3.57142857142857
  29. ascorbyl palmitat -> vi:ascorbyl-palmitat - percent_min: 0 - percent_max: 3.44827586206897
  30. lutein -> en:e161b - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 3.33333333333333

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Chuẩn bị
  cho 100 g / 100 ml
  Năng lượng 2.084 kj
  (498 kcal)
  271 kj
  (65 kcal)
  Chất béo 25 g 3,3 g
  Saturated fat ? ?
  Axit α-linolenic 0,3 g 0,039 g
  Docosahexaenoic acid 0,05 g 0,006 g
  Linoleic acid 3,6 g 0,468 g
  Arachidonic acid 0,05 g 0,006 g
  Carbohydrates 51,8 g 6,7 g
  Đường ? ?
  Fiber 1 g 0,13 g
  Protein 16,2 g 2,1 g
  Muối ăn 0,508 g 0,066 g
  Kali 650 mg 84,5 mg
  Clorua 350 mg 45,5 mg
  Canxi 475 mg 61,8 mg
  Phốtpho 385 mg 50,1 mg
  Sắt 6 mg 0,78 mg
  Magiê 45 mg 5,9 mg
  Kẽm 3,6 mg 0,47 mg
  Đồng 0 mg 0 mg
  Mangan 0,075 mg 0,01 mg
  Selen 13 µg 1,7 µg
  Iốt 95 µg 12,4 µg
  Taurine 0,039 g 0,005 g
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 % ?
  Inositol 0,024 g 0,003 g
  Carnitine 0,012 g 0,002 g

Môi trường

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.