gg - jj - uu

Mã vạch: 8936037799308 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: uu

Thương hiệu: Jj

Thể loại: es:Uu

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
uy

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

78 g Fat trong lượng cao
77 g Saturated fat trong lượng cao
8 g Sugars trong số lượng vừa phải
6 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 5g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (5g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 11 kcal 0.55 kcal
Energy 46 kj
(11 kcal)
2,3 kj
(0 kcal)
Fat 78 g 3,9 g
- Saturated fat 77 g 3,85 g
Carbohydrates 88 g 4,4 g
- Sugars 8 g 0,4 g
Fibers 7 g 0,35 g
Proteins 5 g 0,25 g
Salt 6 g 0,3 g
Sodium 2,4 g 0,12 g
Alcohol 7 % vol 7 % vol
Nutrition score - France 16 16
Nutri-Score D D

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.