8936080730662

Mã vạch: 8936080730662 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
иа i1н тни Chao Cafe NBN Натуральный растворимый сублимированный кофе Instant black coffee Quality indicator: -Moisture: -Caffeine/ Caffeine content: > 0.2% Coстав: 100% кофе натуральный растворимый сублимированный Ingredients: Instant coffee. условия хранения: Хранить в сухом, < 5% прохладном месте. Storage: In dry and cool pl Способ приготоВления: Колодный кофе орячий кофе Высыnать содержимое одного лакетика в чашку. Добавить 60 мл горячей воды и размешать Empty one sachet of coffee into a cup Рour in 60ml of hot water, add sugar or milk depending on your taste. Высыпать содержимое двух пакетиков в чашку. Налейте 60 мл горячей воды размешайте и добавыте лед. Empty two sachets of coffee into a cup. Pour in 60ml of hot water, add sugar or milk depending on your taste, stir and add ice. Ф дата производства / MFG: Срок годнОсТи/EXP : Производитель : Эн-Би-Эн Фуд Корпорейшн Д45 Хуинь Тан Фат, район Фу уан, 7-й округ, .Хошимин, Вьетнам Tел.: (848)5407 0143- Факс (848)54070144 www.nbnfoods.vn Эксклюзивный дистрибьютор в Pоссии: 000 «АМ Оверсиз», 127055 , rМосква , ул. Лесная, д.43 По всем вопросам обращаться: +7499978 6897, E-mail: info@amoverseas.ru 20.06.2020 Ш111 8 936080'730662

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.