scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close
arrow_upward

Sliced Kimchi - Ông Kim's - 100g

Sliced Kimchi - Ông Kim's - 100g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8938508547562 (EAN / EAN-13)

Tên thường gặp: Cải Thảo Cắt Lát

Số lượng: 100g

Bao bì: en:Plastic

Thương hiệu: Ông Kim's

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: HACCP, en:Halal, en:Halal Food Authority

Nguồn gốc của các thành phần: Việt Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Lot III/21, 19/5A Street, Tan Binh Industrial Place, Tay Thanh Province, Tan Phu District, Vietnam

Cửa hàng: FamilyMart

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  22 thành phần


  Cải thảo muối (cải thảo, nước, muối), củ cải trắng, tỏi, ớt bột, chất làm dày (Gôm Xanthan), nước mắm, hành tây, chất điều vị (Mononatri glutamat), ruốc muối, hành baro, hẹ, gừng, lợi khuẩn (Leuconostoc citreum), chất tạo ngọt (Acesulfam kali), chiết xuất hành tỏi
  Chất gây dị ứng: en:Fish
  Dấu vết: en:trong-thanh-phần-chiết-xuất-hanh-tỏi-co-chứa-sữa

Chế biến thức ăn

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: Cải-thảo-muối, Muối, Củ-cải-trắng, Ớt-bột, Chất-làm-dày, Gôm-xanthan, Chất-điều-vị, Mononatri-glutamat, Ruốc-muối, Hành-baro, Hẹ, Lợi-khuẩn, Leuconostoc-citreum, Chất-tạo-ngọt, Acesulfam-kali, Chiết-xuất-hành-tỏi

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Non-vegan


  Thành phần không thuần chay: Nước mắm

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Non-vegetarian


  Thành phần không dành cho người ăn chay: Nước mắm

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  Cải thảo muối (cải thảo, nước, muối), củ cải trắng, tỏi, ớt bột, chất làm dày (Gôm Xanthan), nước mắm, hành tây, chất điều vị (Mononatri glutamat), ruốc muối, hành baro, hẹ, gừng, lợi khuẩn (Leuconostoc citreum), chất tạo ngọt (Acesulfam kali), chiết xuất hành tỏi
  1. Cải thảo muối -> vi:cải-thảo-muối - percent_min: 6.66666666666667 - percent_max: 100
   1. cải thảo -> en:napa-cabbage - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 2.22222222222222 - percent_max: 100
   2. nước -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 50
   3. muối -> vi:muối - percent_min: 0 - percent_max: 33.3333333333333
  2. củ cải trắng -> vi:củ-cải-trắng - percent_min: 0 - percent_max: 50
  3. tỏi -> en:garlic - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 33.3333333333333
  4. ớt bột -> vi:ớt-bột - percent_min: 0 - percent_max: 25
  5. chất làm dày -> vi:chất-làm-dày - percent_min: 0 - percent_max: 20
   1. Gôm Xanthan -> vi:gôm-xanthan - percent_min: 0 - percent_max: 20
  6. nước mắm -> en:nuoc-mam - vegan: no - vegetarian: no - percent_min: 0 - percent_max: 16.6666666666667
  7. hành tây -> en:onion - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
  8. chất điều vị -> vi:chất-điều-vị - percent_min: 0 - percent_max: 12.5
   1. Mononatri glutamat -> vi:mononatri-glutamat - percent_min: 0 - percent_max: 12.5
  9. ruốc muối -> vi:ruốc-muối - percent_min: 0 - percent_max: 11.1111111111111
  10. hành baro -> vi:hành-baro - percent_min: 0 - percent_max: 10
  11. hẹ -> vi:hẹ - percent_min: 0 - percent_max: 9.09090909090909
  12. gừng -> en:ginger - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 8.33333333333333
  13. lợi khuẩn -> vi:lợi-khuẩn - percent_min: 0 - percent_max: 7.69230769230769
   1. Leuconostoc citreum -> vi:leuconostoc-citreum - percent_min: 0 - percent_max: 7.69230769230769
  14. chất tạo ngọt -> vi:chất-tạo-ngọt - percent_min: 0 - percent_max: 7.14285714285714
   1. Acesulfam kali -> vi:acesulfam-kali - percent_min: 0 - percent_max: 7.14285714285714
  15. chiết xuất hành tỏi -> vi:chiết-xuất-hành-tỏi - percent_min: 0 - percent_max: 6.66666666666667

Dinh dưỡng

Môi trường

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua smonv
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.