volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close
arrow_upward

Sữa Hạt Sen Hương Việt - Hương Việt Foods - 9999

Sữa Hạt Sen Hương Việt - Hương Việt Foods - 9999

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8938538775010 (EAN / EAN-13)

Tên thường gặp: Sữa hạt sen

Số lượng: 9999

Bao bì: Chai

Thương hiệu: Hương Việt Foods

Thể loại: Hương việt, Nước ngọt, Sữa hương việt

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: Giải khát

Nguồn gốc của các thành phần: Việt Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Công Ty TNHH Sữa Hương Việt

Cửa hàng: Hương Việt Foods

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  13 thành phần


  GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG: Năng lượng >=220.0 Kcal/100m Chất Béo >=1.0% Chất Đạm >=0.2% Hydrates Carbon >=3.5% Đường >=3.5% Thành phần: Sen tươi 25% Bột kem béo thực vật 3%, đường và các phụ gia thực phẩm phù hợp theo BTCB Công bố chất lượng sản phẩm số: 002/suahuongviet/2021
  Chất gây dị ứng: Không
  Dấu vết: Hương-việt, Hương-việt-foods, Nước-giải-khát

Chế biến thức ăn

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: Giá-trị-dinh-dưỡng, Năng-lượng-gt, 220-0-kcal, 100m-chất-béo-gt, 1-chất-đạm-gt, 0-2-hydrates-carbon-gt, 3-5-đường-gt, 3-5-thành-phần, Sen-tươi-25-bột-kem-béo-thực-vật, Đường-và-các-phụ-gia-thực-phẩm-phù-hợp-theo-btcb-công-bố-chất-lượng-sản-phẩm-số, 002, Suahuongviet, 2021

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: Giá-trị-dinh-dưỡng, Năng-lượng-gt, 220-0-kcal, 100m-chất-béo-gt, 1-chất-đạm-gt, 0-2-hydrates-carbon-gt, 3-5-đường-gt, 3-5-thành-phần, Sen-tươi-25-bột-kem-béo-thực-vật, Đường-và-các-phụ-gia-thực-phẩm-phù-hợp-theo-btcb-công-bố-chất-lượng-sản-phẩm-số, 002, Suahuongviet, 2021

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: Giá-trị-dinh-dưỡng, Năng-lượng-gt, 220-0-kcal, 100m-chất-béo-gt, 1-chất-đạm-gt, 0-2-hydrates-carbon-gt, 3-5-đường-gt, 3-5-thành-phần, Sen-tươi-25-bột-kem-béo-thực-vật, Đường-và-các-phụ-gia-thực-phẩm-phù-hợp-theo-btcb-công-bố-chất-lượng-sản-phẩm-số, 002, Suahuongviet, 2021

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG (Năng lượng >), =220.0 Kcal, 100m Chất Béo >, =1.0% Chất Đạm >, =0.2% Hydrates Carbon >, =3.5% Đường >, =3.5% Thành phần (Sen tươi 25% Bột kem béo thực vật 3%), đường và các phụ gia thực phẩm phù hợp theo BTCB Công bố chất lượng sản phẩm số (002, suahuongviet, 2021)
  1. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG -> vi:giá-trị-dinh-dưỡng - percent_min: 12.5 - percent_max: 82
   1. Năng lượng > -> vi:năng-lượng-gt - percent_min: 12.5 - percent_max: 82
  2. =220.0 Kcal -> vi:220-0-kcal - percent_min: 3 - percent_max: 42.5
  3. 100m Chất Béo > -> vi:100m-chất-béo-gt - percent_min: 3 - percent_max: 29.3333333333333
  4. =1.0% Chất Đạm > -> vi:1-chất-đạm-gt - percent_min: 3 - percent_max: 22.75
  5. =0.2% Hydrates Carbon > -> vi:0-2-hydrates-carbon-gt - percent_min: 3 - percent_max: 18.8
  6. =3.5% Đường > -> vi:3-5-đường-gt - percent_min: 3 - percent_max: 16.1666666666667
  7. =3.5% Thành phần -> vi:3-5-thành-phần - percent_min: 3 - percent_max: 3
   1. Sen tươi 25% Bột kem béo thực vật -> vi:sen-tươi-25-bột-kem-béo-thực-vật - percent_min: 3 - percent: 3 - percent_max: 3
  8. đường và các phụ gia thực phẩm phù hợp theo BTCB Công bố chất lượng sản phẩm số -> vi:đường-và-các-phụ-gia-thực-phẩm-phù-hợp-theo-btcb-công-bố-chất-lượng-sản-phẩm-số - percent_min: 0 - percent_max: 3
   1. 002 -> vi:002 - percent_min: 0 - percent_max: 3
   2. suahuongviet -> vi:suahuongviet - percent_min: 0 - percent_max: 1.5
   3. 2021 -> vi:2021 - percent_min: 0 - percent_max: 1

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  Năng lượng 21 kj
  (5 kcal)
  Chất béo 3 g
  Saturated fat ?
  Carbohydrates 2 g
  Đường ?
  Fiber ?
  Protein 2 g
  Muối ăn ?
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Môi trường

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua huyvui
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua huyvui.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.