gg - hh

Mã vạch: 9786045978634 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: hh

Thương hiệu: Hh

Thể loại: es:gg

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
hh

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 E

⚠️ Warning: the amount of fruits, vegetables and nuts is not specified on the label, it was estimated from the list of ingredients: 0%

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

35 g Fat trong lượng cao
56 g Saturated fat trong lượng cao
66 g Sugars trong lượng cao
77 g Salt trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 3g


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (3g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 3 kcal 0.09 kcal
Energy 13 kj
(3 kcal)
0,39 kj
(0 kcal)
Fat 35 g 1,05 g
- Saturated fat 56 g 1,68 g
Carbohydrates 66 g 1,98 g
- Sugars 66 g 1,98 g
Fibers 66 g 1,98 g
Proteins 77 g 2,31 g
Salt 77 g 2,31 g
Sodium 30,8 g 0,924 g
Alcohol 88 % vol 88 % vol
Nutrition score - France 25 25
Nutri-Score E E

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.