mustard - crystal - 227g

Mã vạch: 0048400811055 (EAN / EAN-13) 048400811055 (UPC / UPC-A)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 227g

Bao bì: Bottle

Thương hiệu: Crystal

Thể loại: Groceries, Condiments, Sauces, Mustards

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
INGREDIENTS: VINEGAR, WATER, MUSTARD SEED, SALT, TURMERIC, PAPRIKA, SPICES.

Phân tích thành phần:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Nhóm NOVA

3 - Processed foods
3 - Processed foods

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.