mustard - crystal - 227g

Mã vạch: 0048400811055 (EAN / EAN-13) 048400811055 (UPC / UPC-A)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 227g

Bao bì: Bottle

Thương hiệu: Crystal

Thể loại: en:Groceries, en:Condiments, en:Sauces, en:Mustards

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
INGREDIENTS: VINEGAR, WATER, MUSTARD SEED, SALT, TURMERIC, PAPRIKA, SPICES.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Mustard

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:3 - Processed foods
en:3 - Processed foods

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Bottle

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.