fresh milk - vinamilk - 1 liter

Mã vạch: 72227275

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 1 liter

Bao bì: Brick

Thương hiệu: Vinamilk

Thể loại: en:Dairies, en:Milks

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:FSC, en:No preservatives

Địa điểm sản xuất, chế biến: Vietnam

EMB code: FSC C014047

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
energy
fat
protein
carbohydrate
vitamin a
vitamin d3
calcium
selenium

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Traces: en:no preservatives

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Khoáng chất bổ sung:

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

3.6 g Fat trong số lượng vừa phải

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 61.2 kcal
Energy 256 kj
(61 kcal)
Fat 3,6 g
Carbohydrates 4,1 g
Proteins 3,1 g

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Brick

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi roboto-app.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.