chocolate and hazelnut breadspread - jw due - 350g

Mã vạch: 8888338008880 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Thành phần (Tiếng Anh)

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Sugar, vegetable oil partially hydrogenated, fat reduced cocoa, lactose (milk), whey powder (milk hazelnuts, emulsifier: sunflower lecithin, flavouring: vanillin. May contain traces of other nuts and soy.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Milk

Trace: en:Nuts, en:Soybeans

Phân tích thành phần:
en:Non-vegan
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Chất phụ gia:

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua sebleouf.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.