chocolate and hazelnut breadspread - jw due - 350g

Mã vạch: 8888338008880 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 350g

Bao bì: Bottle

Thương hiệu: jw due

Thể loại: Breakfasts, Spreads, Sweet spreads, fr:Pâtes à tartiner, Hazelnut spreads, Chocolate spreads, Cocoa and hazelnuts spreads

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Sugar, vegetable oil partially hydrogenated, fat reduced cocoa, lactose (milk), whey powder (milk hazelnuts, emulsifier: sunflower lecithin, flavouring: vanillin. May contain traces of other nuts and soy.

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: Milk

Trace: Nuts, Soybeans

Phân tích thành phần:
Non-vegan
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Chất phụ gia:

Nhóm NOVA

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua sebleouf.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.