Pepsi

Mã vạch: 8934588082221 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng B

Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với lớp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

0 g Fat trong số lượng thấp
0 g Saturated fat trong số lượng thấp
0 g Sugars trong số lượng thấp
0.0386 g Salt trong số lượng thấp

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) 0 kj
Energy (kcal) ?
Energy 0 kj
(0 kcal)
Fat 0 g
- Saturated fat 0 g
Carbohydrates 0 g
- Sugars 0 g
Proteins 0 g
Salt 0,039 g
Sodium 0,015 g
Nutrition score - France 0
Nutri-Score B

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua teolemon
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua teolemon.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.