snack rong biển vị truyền thống - Lucy's Crunch - 20 g

Mã vạch: 8936124137990 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 20 g

Thương hiệu: Lucy's Crunch

Thể loại: en:Snacks

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:Gluten-free

Nguồn gốc của các thành phần: Vietnam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Vietnam

Liên kết với các trang sản phẩm trên trang web chính thức của nhà sản xuất: http://www.lekkerfoodsvn.com

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Thành phân: Bánh tráng (Bot gao, bột khoai mi, nuoc, muói i-ót, rong bién 9% , dáu co tinh luyên, muói i-ot, duong tinh luyên, chiết xuất nám men, đam đặu nanh, chát diéu vi (621,627), maltodextrin.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

số lượng vừa phải6 g Fat trong số lượng vừa phải
số lượng thấp0 g Saturated fat trong số lượng thấp
số lượng thấp0 g Sugars trong số lượng thấp

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(16 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
en:Snacks
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 350 kcal -28%
Energy 1.464 kj
(350 kcal)
-23%
Fat 6 g -70%
- Saturated fat 0 g -100%
Carbohydrates 65 g +9%
- Sugars 0 g -100%
Proteins 9 g +127%

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi teolemon.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.