Coconut oil - Simply Nature - 414 ml

Mã vạch: 4099100033595 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
ORGANIC COCONUT OIL CONTAINS: COCONUT

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Trace: en:coconut

Phân tích thành phần:
en:Palm oil free en:Vegan en:Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Nhóm NOVA

en:2 - Processed culinary ingredients
en:2 - Processed culinary ingredients

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

100 g Fat trong lượng cao
92.9 g Saturated fat trong lượng cao
0 g Sugars trong số lượng thấp
0 g Salt trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 14g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)
(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (14g)
en:Plant-based foods en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 857.14285714286 kcal 120 kcal +85% +98%
Energy 3.586 kj
(857 kcal)
502 kj
(120 kcal)
+89% +101%
Fat 100 g 14 g +225% +246%
- Saturated fat 92,857 g 13 g +540% +598%
Carbohydrates 0 g 0 g -100% -100%
- Sugars 0 g 0 g -100% -100%
Fibers 0 g 0 g -100% -100%
Proteins 0 g 0 g -100% -100%
Salt 0 g 0 g -100% -100%
Sodium 0 g 0 g -100% -100%
Alcohol 0 % vol 0 % vol
Nutrition score - France 15 15 +238%
Nutri-Score D D +238%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Jar

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua giovannib
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnREbfz0-zjCZxnivF_T29PTD8XZP99s3ojlGao.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.