Bonbons de voyage (travel sweets) -

Mã vạch: 5011563624065 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

EMB code: EMB 163, EMB 100, EMB 161B

Các quốc gia bán: Pháp, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
BONBONS PARFUM FRUITS TROPICAUX Ingrédients Sucre Sirop de Glucose. Acidiflant: Acide Citrique E330, Arómes naturels, Colorants E163, E160c. E100, 161b. n/o mations Nutrițivs Valeurs par 100g a'eur energetique:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:4 - Ultra processed food and drink products
en:4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng


Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 403 kcal
Energy 1.686 kj
(403 kcal)
Fat 0 g
- Saturated fat 0 g
Carbohydrates 98 g
- Sugars 98 g
Proteins 0 g
Salt 0 g
Sodium 0 g

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua paulw.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, yuka.WlowRUZxSWZsT2tCbXYwNXh4amtvdkZ1NkwyN1l6NjVMODVJSVE9PQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.