Bơ Hạt Phỉ - Golden Farm - 340 g

Mã vạch: 8935118310210 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 340 g

Bao bì: Plastic

Thương hiệu: Golden Farm

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Spreads, en:Nuts and their products, en:Plant-based spreads, en:Oilseed purees, en:Nut butters, en:Hazelnut butters

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:With Sunflower oil

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Ingredients: Cane sugar, hazelnut (15-20% ), sunflower oil, soybean oil, cocoa, milk powder, hazelnut flavor.

Traces: en:Milk, en:Nuts

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

42 g Fat trong lượng cao
16 g Saturated fat trong lượng cao
43 g Sugars trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 100g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)
(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (100g)
en:Plant-based foods en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 600 kcal 600 kcal +30% +39%
Energy 2.510 kj
(600 kcal)
2.510 kj
(600 kcal)
+32% +41%
Fat 42 g 42 g +36% +45%
- Saturated fat 16 g 16 g +10% +20%
Carbohydrates 48 g 48 g +26% +34%
- Sugars 43 g 43 g +360% +394%
Fibers 3 g 3 g -11% -11%
Proteins 7 g 7 g +23% +28%
Potassium 404 mg 404 mg
Calcium 137 mg 137 mg
Iron 3 mg 3 mg

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.