Bơ Hạt Phỉ - Golden Farm - 340 g

Mã vạch: 8935118310210 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 340 g

Bao bì: Plastic

Thương hiệu: Golden Farm

Thể loại: Plant-based foods and beverages, Plant-based foods, Spreads, Nuts and their products, Plant-based spreads, Oilseed purees, Nut butters, Hazelnut butters

Liên kết với các trang sản phẩm trên trang web chính thức của nhà sản xuất: http://www.canhdongvang.com

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Ingredients: Cane sugar, hazelnut (15-20% ), sunflower oil, soybean oil, cocoa, milk powder, hazelnut flavor.

Trace: Nuts

Phân tích thành phần:
Non-vegan
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

3 - Processed foods
3 - Processed foods

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

lượng cao42 g Fat trong lượng cao
lượng cao16 g Saturated fat trong lượng cao
lượng cao43 g Sugars trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 100g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)
(26 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (100g)
Plant-based foodsPlant-based foods and beverages
Energy (kJ) ????
Energy (kcal) 600 kcal600 kcal+72%+85%
Energy 2.510 kj
(600 kcal)
2.510 kj
(600 kcal)
+72%+83%
Fat 42 g42 g+119%+132%
- Saturated fat 16 g16 g+123%+143%
Carbohydrates 48 g48 g+27%+35%
- Sugars 43 g43 g+353%+387%
Fibers 3 g3 g-11%-11%
Proteins 7 g7 g+25%+30%
Potassium 404 mg404 mg??
Calcium 137 mg137 mg??
Iron 3 mg3 mg??

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.