Pruneaux D'agen Géants - Cora

Mã vạch: 3257981685628 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng A

Cảnh báo: số lượng trái cây, rau và quả hạch không được ghi trên nhãn, được ước tính từ loại (Fruits based foods) của sản phẩm: 85%

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

số lượng thấp0.5 g Fat trong số lượng thấp
số lượng thấp0.1 g Saturated fat trong số lượng thấp
lượng cao37.9 g Sugars trong lượng cao
số lượng thấp0.01 g Salt trong số lượng thấp

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(22 sản phẩm)
(24 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Plant-based foodsPlant-based foods and beverages
Energy (kJ) ???
Energy (kcal) 230 kcal-25%-19%
Energy 962 kj
(230 kcal)
-26%-20%
Fat 0,5 g-97%-97%
- Saturated fat 0,1 g-98%-98%
Carbohydrates 52,3 g+46%+58%
- Sugars 37,9 g+463%+511%
Fibers 5,8 g??
Proteins 2,4 g-57%-56%
Salt 0,01 g-97%-97%
Sodium 0,004 g-97%-97%
Nutrition score - France -1 ??
Nutri-Score AAA

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi autorotate-bot, openfoodfacts-contributors, tacite, teolemon, yuka.WDdFK0Q1OVIvL2RidXNVRThRLzRwL3RWN2JHdGQxbnVBckFESVE9PQ, yukafix.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.