Vitax Regulavit - 54 g

Mã vạch: 5901134010130 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Tên thường gặp: Tea bag

Số lượng: 54 g

Bao bì: tea bag

Thương hiệu: Vitax

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Beverages, en:Hot beverages, en:Plant-based beverages, en:Teas

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:100% natural, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint, en:Carbon footprint

Nguồn gốc của các thành phần: Ba Lan

Địa điểm sản xuất, chế biến: Tata Consumer Products Polska Sp. z o.o.

Cửa hàng: T

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Hibiscus flowers 34%, senna leaves 32%, rose hip 27%, blackberry leaves 7%.

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:1 - Unprocessed or minimally processed foods
en:1 - Unprocessed or minimally processed foods

Giá trị dinh dưỡng


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat ?
Carbohydrates ?
Proteins ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Bag

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua jesica
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua jesica.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.