Sucettes Messages - Look o look - 130g

Mã vạch: 8713600186211 (EAN / EAN-13)

Đặc tính sản phẩm

Tên thường gặp: Sucettes dextrose

Số lượng: 130g

Bao bì: Sachet plastique

Thương hiệu: Look o look

Thể loại: Snacks, Sweet snacks, Confectioneries, Candies

Cửa hàng: Magasins U

Các quốc gia bán: Pháp, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
dextrose, sirop de glucose, antiagglomérants (sels de magnésium d'acides gras, mono- et diglycérides d'acides gras), acidifiant (acide citrique), maltodextrine, arômes, huile végétale (noix de coco), colorants (extrait de paprika, anthocyanes, caroténoïdes, rouge de betterave).

Phân tích thành phần:
May contain palm oil Maybe vegan Maybe vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

Nhóm NOVA

4 - Ultra processed food and drink products
4 - Ultra processed food and drink products

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

NutriScore cấp dinh dưỡng D

Cảnh báo: lượng chất xơ không được chỉ định, có thể không tính đến sự đóng góp tích cực của chúng đối với cấp.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

số lượng thấp1.4 g Fat trong số lượng thấp
số lượng thấp1.4 g Saturated fat trong số lượng thấp
lượng cao86 g Sugars trong lượng cao
số lượng thấp0 g Salt trong số lượng thấp

Kích thước phục vụ: 9,4g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(16 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
As sold
mỗi khẩu (9,4g)
Snacks
Energy (kJ) 1.561 kj147 kj?
Energy (kcal) ??485 kcal
Energy 1.561 kj
(373 kcal)
147 kj
(35 kcal)
-17%
Fat 1,4 g0,132 g-93%
- Saturated fat 1,4 g0,132 g-85%
Carbohydrates 88 g8,27 g+48%
- Sugars 86 g8,08 g+187%
Proteins 0 g0 g-100%
Salt 0 g0 g-100%
Sodium 0 g0 g-100%
Nutrition score - France 15 15 -25%
Nutri-Score DDD

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua .
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi celine2018, magasins-u, openfoodfacts-contributors, tacite, yukafix.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.