Goody chips - Bibica - 144g

Mã vạch: 8934609202447 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 144g

Thương hiệu: Bibica

Thể loại: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Biscuits and cakes, Bích quy

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Bot mì, duong, chất béo thuc vât (shortening), 12% sôcôla hat (duong, chat béo thuc vât (dâu co), bột cacao, chât nhu hóa lecithin (E322(), huong vani tong hop), trúng, sua bot, mach nha, chất tao xop (E500(ii), E503(ii), nuóc, chát nhu hóa (E322(), bột ca cao, muoi, huong sua tong hop.

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

21.2 g Fat trong lượng cao
24 g Sugars trong lượng cao

Kích thước phục vụ: 100g


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(11 sản phẩm)
(17 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Đã bán
mỗi khẩu (100g)
en:Sweet snacks en:Snacks
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) 489 kcal 489 kcal +3% +1%
Energy 2.046 kj
(489 kcal)
2.050 kj
(489 kcal)
+12% +7%
Fat 21,25 g 21,2 g +17% +3%
Carbohydrates 69 g 69 g +11% +13%
- Sugars 24 g 24 g -43% -24%
Proteins 5,5 g 5,5 g +92% +39%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua deogracia
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua deogracia.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.