Mì 3 miền - Chay lá đa - 65g

Mã vạch: 8936048470036 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 65g

Bao bì:

Thương hiệu: 3 miền

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products, en:Noodles

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:made in Viet Nam

Địa điểm sản xuất, chế biến: Viet Nam

Liên kết với các trang sản phẩm trên trang web chính thức của nhà sản xuất: https://m.lotte.vn/product/143444/mi-3-m...

Cửa hàng: Lotte

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Trace: en:Noodle

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

23 g Fat trong lượng cao
5 g Sugars trong số lượng vừa phải
2 g Salt trong lượng cao

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)
(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
en:Plant-based foods en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) ?
Fat 23 g -25% -20%
Carbohydrates 55 g +44% +54%
- Sugars 5 g -47% -43%
Proteins 7 g +23% +28%
Salt 2 g +349% +375%
Sodium 0,8 g +349% +375%
Alcohol 0 % vol

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua crit
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua crit.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.