arrow_upward

Quả đào sấy khô - Tuấn ANH - 500g

Quả đào sấy khô - Tuấn ANH - 500g

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 8937200011579 (EAN / EAN-13)

Số lượng: 500g

Bao bì: en:Plastic

Thương hiệu: Tuấn ANH, Tuan ANH

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Fruits and vegetables based foods, en:Fruits based foods, en:Dried products, en:Dried plant-based foods, en:Dried fruits, en:Dried peaches

Các quốc gia bán: Na Uy, Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  7 thành phần


  Trái đào (80%); đường cỏ ngọt (Stevioside) (18%); Muối iốt, ram thảo; chất tạo ngọt (E954(iv)).

Chế biến thức ăn

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: Trái-đào, Đường-cỏ-ngọt, Stevioside, Ram-thảo, Chất-tạo-ngọt, E954iv

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: Trái-đào, Đường-cỏ-ngọt, Stevioside, Ram-thảo, Chất-tạo-ngọt, E954iv

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: Trái-đào, Đường-cỏ-ngọt, Stevioside, Ram-thảo, Chất-tạo-ngọt, E954iv

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  Trái đào 80%, đường cỏ ngọt (Stevioside), Muối iốt, ram thảo, chất tạo ngọt (e954iv)
  1. Trái đào -> vi:trái-đào - percent_min: 80 - percent: 80 - percent_max: 80
  2. đường cỏ ngọt -> vi:đường-cỏ-ngọt - percent_min: 5 - percent_max: 20
   1. Stevioside -> vi:stevioside - percent_min: 5 - percent_max: 20
  3. Muối iốt -> en:iodised-salt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 15
  4. ram thảo -> vi:ram-thảo - percent_min: 0 - percent_max: 7.5
  5. chất tạo ngọt -> vi:chất-tạo-ngọt - percent_min: 0 - percent_max: 5
   1. e954iv -> vi:e954iv - percent_min: 0 - percent_max: 5

Dinh dưỡng

Môi trường

Dấu chân Carbon

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua odinh
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua odinh.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.