Rong Biển Ăn Liền Vị BBQ - b!b!go - 5 g

Mã vạch: 8938508547326 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 5 g

Bao bì: Box

Thương hiệu: b!b!go

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Seafood, en:Seaweeds and their products, en:Seaweed products

Cửa hàng: Family Mart

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ The nutrition facts of the product must be specified in order to compute the Nutri-Score.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g


Thành phần dinh dưỡng không được chỉ định trên sản phẩm.

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(26 sản phẩm)
(30 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
Compared to: en:Plant-based foods Compared to: en:Plant-based foods and beverages
Chất béo ?
Saturated fat ?
Carbohydrates ?
Đường ?
Fiber ?
Protein ?
Muối ăn ?

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua smonv
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua smonv.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.