coconut milk - chaokoh - 560ml

Mã vạch: 0044738075138 (EAN / EAN-13) 044738075138 (UPC / UPC-A)

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 560ml

Bao bì: Can

Thương hiệu: Chaokoh

Thể loại: Plant-based foods and beverages, Beverages, Plant-based beverages, Milk substitute, Plant milks, Coconut milks

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Ingredients:Coconut Extract, Water Citric Acid (as antioxidant), Sodium Metabisulfite (as preservative)

Nhóm NOVA

1 - Unprocessed or minimally processed foods
1 - Unprocessed or minimally processed foods

Giá trị dinh dưỡng


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(24 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng As sold
cho 100 g / 100 ml
Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ??
Energy (kcal) ?284 kcal
Fat ?15,1 g
Carbohydrates ?33,1 g
Proteins ?5,4 g

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran.
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua roboto-app.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.