Coconut Milk - chaokoh - 560ml

Mã vạch: 0044738075138 (EAN / EAN-13) 044738075138 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 560ml

Bao bì: Can

Thương hiệu: Chaokoh

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Beverages, en:Plant-based beverages, en:Milk substitute, en:Plant milks, en:Coconut milks

Các quốc gia bán: Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Coconut Extract, Water Citric Acid (as antioxidant), Sodium Metabisulfite (as preservative)

If this product has an ingredients list in Tiếng Việt, please add it. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nhóm NOVA

en:3 - Processed foods
en:3 - Processed foods

Giá trị dinh dưỡng

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

18.8 g Fat trong lượng cao
16.2 g Saturated fat trong lượng cao
2.5 g Sugars trong số lượng vừa phải

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(28 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
en:Plant-based foods and beverages
Energy (kJ) ?
Energy (kcal) 187.5 kcal -57%
Energy 785 kj
(187 kcal)
-56%
Fat 18,75 g -35%
- Saturated fat 16,25 g +22%
Carbohydrates 2,5 g -93%
- Sugars 2,5 g -71%
Proteins 2,5 g -54%

Bao bì

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Can

Các nguồn dữ liệu

_

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmwdUfvYrxLBbhrghUKQx_WXArX6WoB-5pT6Has.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.