Coconut Milk - chaokoh - 560ml

Mã vạch: 0044738075138 (EAN / EAN-13) 044738075138 (UPC / UPC-A)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:
Coconut Extract, Water Citric Acid (as antioxidant), Sodium Metabisulfite (as preservative)

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Phân tích thành phần:
en:Palm oil content unknown en:Vegan status unknown en:Vegetarian status unknown
→ Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.

Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

Nhóm NOVA

en:3 - Processed foods
en:3 - Processed foods

Giá trị dinh dưỡng

Lớp dinh dưỡng màu NutriScore

 Unknown

⚠️ Thông tin dinh dưỡng của sản phẩm phải được xác định để tính điểm Dinh Dưỡng.

Mức độ dinh dưỡng cho 100 g

18.8 g Chất béo trong lượng cao
16.2 g Saturated fat trong lượng cao
2.5 g Đường trong số lượng vừa phải

So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(22 sản phẩm)
(38 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
So sánh với: en:Beverages So sánh với: en:Plant-based foods and beverages
Năng lượng 785 kj
(187 kcal)
+320% -49%
Chất béo 18,75 g -11%
Saturated fat 16,25 g +62%
Carbohydrates 2,5 g -94%
Đường 2,5 g -72%
Fiber ?
Protein 2,5 g -48%
Muối ăn ?
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 33,333 %

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các phần của bao bì:
Số Hình dạng Chất liệu Tái chế
en:Can en:Metal

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua trang-tran
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmwdUfvYrxLBbhrghUKQx_WXArX6WoB-5pT6Has.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.