volunteer_activism Ủng hộ

Open Food Facts là một dự ánmang tính cộng tác được xây dựng bởi hàng chục nghìn tình nguyện viên và được quản lý bởi một tổ chức phi lợi nhuận với 8 nhân viên. Chúng tôi cần sự đóng góp của bạn để tài trợ cho ngân sách Open Food Facts năm 2023 và để tiếp tục phát triển dự án.

Cảm ơn bạn! favorite

close
arrow_upward

Organic almond non dairy beverage - Pacific - 240 mL

Organic almond non dairy beverage - Pacific - 240 mL

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Mã vạch: 0052603065054 (EAN / EAN-13) 052603065054 (UPC / UPC-A)

Số lượng: 240 mL

Thương hiệu: Pacific

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Beverages, en:Plant-based foods, en:Dairy substitutes, en:Nuts and their products, en:Plant-based beverages, en:Milk substitutes, en:Plant milks, en:Nut milks, en:Almond milks

Nhãn, chứng nhận, giải thưởng: en:Organic, en:USDA Organic

Các quốc gia bán: Việt Nam

Phù hợp với sở thích của bạn

Sức khoẻ

Thành phần

 • icon

  11 thành phần


  Tiếng Anh: ALMOND BASE (WATER, ALMONDS*)*, DRIED CANE SYRUP*, POTASSIUM CITRATE, SEA SALT,CARRAGEENAN, VITAMIN D2, RIB0FLAVIN (B2), VITAMIN A PALMITATE. *ORGANIC CONTAINS: ALMONDS
  Chất gây dị ứng: en:Nuts

Chế biến thức ăn

 • icon

  Thực phẩm siêu chế biến


  Các yếu tố cho biết sản phẩm thuộc nhóm en:4 - Ultra processed food and drink products:

  • Phụ gia: E407 - Carrageenan

  Thực phẩm được phân thành 4 nhóm theo mức độ chế biến:

  1. Thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến sơ
  2. Các thành phần ẩm thực đã qua chế biến
  3. Thực phẩm đã qua chế biến
  4. Thực phẩm siêu chế biến

  Việc xác định nhóm dựa trên chủng loại của sản phẩm và thành phần của sản phẩm.

  Tìm hiểu thêm về phân loại NOVA

Chất phụ gia

 • E332


  Potassium citrate: Potassium citrate -also known as tripotassium citrate- is a potassium salt of citric acid with the molecular formula K3C6H5O7. It is a white, hygroscopic crystalline powder. It is odorless with a saline taste. It contains 38.28% potassium by mass. In the monohydrate form it is highly hygroscopic and deliquescent. As a food additive, potassium citrate is used to regulate acidity and is known as E number E332. Medicinally, it may be used to control kidney stones derived from either uric acid or cystine.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E332ii - Kali xitrat


  Potassium citrate: Potassium citrate -also known as tripotassium citrate- is a potassium salt of citric acid with the molecular formula K3C6H5O7. It is a white, hygroscopic crystalline powder. It is odorless with a saline taste. It contains 38.28% potassium by mass. In the monohydrate form it is highly hygroscopic and deliquescent. As a food additive, potassium citrate is used to regulate acidity and is known as E number E332. Medicinally, it may be used to control kidney stones derived from either uric acid or cystine.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)
 • E407 - Carrageenan


  Carrageenan: Carrageenans or carrageenins - karr-ə-gee-nənz, from Irish carraigín, "little rock"- are a family of linear sulfated polysaccharides that are extracted from red edible seaweeds. They are widely used in the food industry, for their gelling, thickening, and stabilizing properties. Their main application is in dairy and meat products, due to their strong binding to food proteins. There are three main varieties of carrageenan, which differ in their degree of sulfation. Kappa-carrageenan has one sulfate group per disaccharide, iota-carrageenan has two, and lambda-carrageenan has three. Gelatinous extracts of the Chondrus crispus -Irish moss- seaweed have been used as food additives since approximately the fifteenth century. Carrageenan is a vegetarian and vegan alternative to gelatin in some applications or may be used to replace gelatin in confectionery.
  Nguồn: Wikipedia (Tiếng Anh)

Phân tích thành phần

 • icon

  en:Palm oil content unknown


  Thành phần không xác định: en:almond-base, en:dried-cane-syrup, en:rib0flavin

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegan status unknown


  Thành phần không xác định: en:almond-base, en:dried-cane-syrup, en:rib0flavin

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

 • icon

  en:Vegetarian status unknown


  Thành phần không xác định: en:almond-base, en:dried-cane-syrup, en:rib0flavin

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

Việc phân tích chỉ dựa trên các thành phần được liệt kê và không tính đến các phương pháp chế biến.
 • icon

  Chi tiết về phân tích các thành phần

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Một số thành phần không thể được xác định.

  Chúng tôi cần bạn giúp đỡ!

  Bạn có thể giúp chúng tôi xác định nhiều thành phần hơn và phân tích tốt hơn danh sách các thành phần của sản phẩm này và các sản phẩm khác bằng cách:

  • Chỉnh sửa trang sản phẩm này để sửa lỗi chính tả trong danh sách thành phần và / hoặc để xóa các thành phần bằng các ngôn ngữ và câu chữ không liên quan đến thành phần.
  • Thêm các mục mới, từ đồng nghĩa hoặc bản dịch vào danh sách thành phần, phương pháp chế biến thành phần và nhãn đa ngôn ngữ của chúng tôi.

  Tham gia kênh #ingredients trên không gian thảo luận Slack của chúng tôi và / hoặc tìm hiểu thêm về phân tích thành phần trên wikicủa chúng tôi, nếu bạn muốn trợ giúp. Cảm ơn bạn!

  ALMOND BASE (WATER, ALMONDS), DRIED CANE SYRUP, POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, CARRAGEENAN, VITAMIN D2, RIB0FLAVIN (B2), VITAMIN A PALMITATE
  1. ALMOND BASE -> en:almond-base - percent_min: 12.5 - percent_max: 100
   1. WATER -> en:water - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 6.25 - percent_max: 100
   2. ALMONDS -> en:almond - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 50
  2. DRIED CANE SYRUP -> en:dried-cane-syrup - percent_min: 0 - percent_max: 50
  3. POTASSIUM CITRATE -> en:e332ii - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 33.3333333333333
  4. SEA SALT -> en:sea-salt - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 25
  5. CARRAGEENAN -> en:e407 - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 20
  6. VITAMIN D2 -> en:ergocalciferol - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 16.6666666666667
  7. RIB0FLAVIN -> en:rib0flavin - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
   1. B2 -> en:e101 - vegan: maybe - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 14.2857142857143
  8. VITAMIN A PALMITATE -> en:retinyl-palmitate - vegan: yes - vegetarian: yes - percent_min: 0 - percent_max: 12.5

Dinh dưỡng

 • icon

  Giá trị dinh dưỡng


  Giá trị dinh dưỡng Đã bán
  cho 100 g / 100 ml
  So sánh với: en:Beverages
  Chất béo ?
  Saturated fat ?
  Carbohydrates ?
  Đường ?
  Fiber ?
  Protein ?
  Muối ăn ?
  Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) 0 %

Môi trường

Dấu chân Carbon

Bao bì

Vận chuyển

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua openfoodfacts-contributors
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua kiliweb.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi teolemon, yuka.VbFkGfqtHOIzO_DU6Zlt0hGUJuOwLcZgAXQRoQ.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.