Hao Hao Mi Tom Chua Cay (hot Sour Shrimp Flavor Noodle) - Vina acecook - 75 g

Mã vạch: 8934563138165 (EAN / EAN-13)

Trang sản phẩm này chưa hoàn thành. Bạn có thể giúp hoàn thành nó bằng cách chỉnh sửa và thêm nhiều dữ liệu hơn từ các ảnh chúng tôi có hoặc bằng cách chụp thêm ảnh bằng ứng dụng cho Android hoặc iPhone / iPad. Cảm ơn bạn! ×

Đặc tính sản phẩm

Số lượng: 75 g

Bao bì: en:Plastic, PP

Thương hiệu: Vina acecook

Thể loại: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products, en:Dried products, en:Dried products to be rehydrated, en:Noodles, en:Instant noodles

Địa điểm sản xuất, chế biến: Viêtnam, Vietnam

Các quốc gia bán: Pháp, Đức, Việt Nam

Thành phần

→ Các thành phần được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng (số lượng).

Danh sách các thành phần:

Nếu sản phẩm này có danh sách thành phần trong Tiếng Việt, vui lòng thêm thành phần vào. Chỉnh sửa trang

Các chất hoặc sản phẩm gây dị ứng hoặc không dung nạp: en:Crustaceans, en:Fish, en:Gluten

Giá trị dinh dưỡng


So sánh với giá trị trung bình của sản phẩm trong cùng một danh mục:

(11 sản phẩm)
(33 sản phẩm)
(38 sản phẩm)

→ Xin lưu ý: đới với mỗi loại ding dưỡng, trung bình được tính cho các sản phẩm mà số liệu dinh dưỡng đã được biết, không phải tất cả sản phẩm trong danh mục.

Giá trị dinh dưỡng
Giá trị dinh dưỡng Đã bán
cho 100 g / 100 ml
So sánh với: en:Cereals and potatoes So sánh với: en:Plant-based foods So sánh với: en:Plant-based foods and beverages
Năng lượng 1.853 kj
(460 kcal)
+11% +20%
Chất béo 17 g -16% -23% -19%
Saturated fat 9,4 g -8% -6%
Carbohydrates 66,8 g +10% +47% +63%
Đường 6,9 g -43% -24%
Fiber 2,9 g +6% +6%
Protein 8,6 g +32% +69% +77%
Muối ăn 6 g +509% +542%

Bao bì

Hướng dẫn tái chế và / hoặc thông tin đóng gói:

Các phần của bao bì:
Số Hình dạng Chất liệu Tái chế
PP

Các nguồn dữ liệu

Sản phẩm thêm vào qua kiliweb
Chỉnh sửa lần cuối của trang sản phẩm trên qua packbot.
Trang sản phẩm cũng được chỉnh sửa bởi gourmet, junvn, openfoodfacts-contributors, watamix, yuka.VEl3a0Vyb2kvc0lYbGZjYXBnUDdvZDlRd3JUelVFQ1VkK3NYSVE9PQ, yuka.WkpBbU9xRmZ0Tmtyc3RnaDJSTDRvTTkzNjZEeFhHeXlMZkVTSVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkZqcef_-ijUZyXWvW6H3seSK6D0Ud9iv9XLHas, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlldAevWA-Qz8EQbWnFau2f2_dKbwfdJs8Kmha6s.

Nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể hoàn thành hoặc sửa nó bằng cách chỉnh sửa trang này.