Open Food Facts - Việt Nam

Khám phá

Open Food Facts là một cơ sở dữ liệu sản phẩm thực phẩm được thực hiện bởi tất cả mọi người, cho tất cả mọi người.

Bạn có thể sử dụng nó để thực hiện lựa chọn thực phẩm tốt hơn, và vì nó là dữ liệu mở, bất cứ ai cũng có thể tái sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào.

Tìm hiểu thêm về Sự kiện thực phẩm mở

Góp phần

Open Food Facts là một dự án phi lợi nhuận được phát triển bởi hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể bắt đầu đóng góp bằng cách thêm một sản phẩm từ nhà bếp của bạn, và chúng tôi có rất nhiều dự án thú vị bạn có thể đóng góp vào việc bằng nhiều cách khác nhau.

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia với chúng tôi

Sản phẩm mới được thêm vào:

sản phẩm từ ứng dụng dành cho thiết bị di động cần được hoàn thành

Xem kết quả từ toàn thế giới

Liên kết vĩnh viễn với các kết quả này, có thể chia sẻ qua email và trên các mạng xã hội